Brandpreventie: alles wat je moet weten

Het liefst komen we nooit in aanmerking met gevaarlijke situaties. Helaas hebben we dit niet altijd zelf in de hand. Zo geldt hetzelfde als situaties met brand. Dit kan zowel thuis plaatsvinden als op het werk. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat we betrokken raken bij een brand, is brandpreventie van groot belang. Hiermee kun je voorkomen om in dreigende situaties terecht te komen en kan het een zaak zijn van leven en dood.

Wat valt er onder brandpreventie

Wat is brandpreventie nou eigenlijk? Onder brandpreventie valt namelijk niet alleen het voorkomen van brand. Naast dat er maatregelen genomen worden om een brand te voorkomen, worden er namelijk ook maatregelen genomen ter beperking van een brand. Daarnaast worden er maatregelen getroffen voor de  gevolgen van een brand en wordt de ontvluchting van personen gewaarborgd.  

Brandpreventie in huis

Omdat brand zich razendsnel kan verspreiden wil je er alles aan doen om dit te voorkomen. Uiteraard ook in eigen huis. We zullen hier een paar tips noemen die je kunt volgen om de kans zo klein mogelijk te maken dat uw brandalarm afgaat. Elk jaar ontstaat er in zo’n 100.000 huizen brand. Zorg ervoor dat dit jou niet overkomt en verdiep je goed in de mogelijkheden voor brandpreventie.

  1. Laat nooit aanstekers of lucifers slingeren rondom kinderen.
  2. Blaas altijd de kaarsen uit als u weg gaat. Altijd.
  3. Verlaat de keuken niet wanneer u aan het koken bent of zet anders een kookwekker.
  4. Toch vlam in de pan? Blus het nooit met water! Zo kan er een steekvlam ontstaan.
  5. Voorkom schoorsteenbrand en laat uw schoorsteen elk jaar vegen.
  6. Verwijder oude defecte apparaten van de stroombron om kortsluiting te voorkomen.
  7. Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos.
  8. Zorg dat u over een blusdeken beschikt om kleinere brandjes snel te blussen. U kunt een blusdeken ook gebruiken bij vlam in de pan.

Dit zijn slechts een aantal tips voor brandpreventie in huis. Wees altijd voorzichtig met brandbare materialen.

Brandpreventie zakelijk

In kantoorpanden zijn vaak meerdere mensen aanwezig en juist daarom is het van groot belang om te voorkomen dat het brandalarm afgaat. Gelukkig is het verplicht om in gebouwen te beschikken over een brandmeldinstallatie. Een brandmeldinstallatie kan echter ook wel eens een storing hebben of in onderhoud zijn. Dan is het volgens de gemeente, brandweer en verzekering verplicht om een brandwacht in te huren. Een brandwacht inhuren kan vaak gemakkelijk en snel. Er zullen dan één of meerdere brandwachten naar locatie komen om zo de werkzaamheden van de brandmeldinstallatie over te nemen. Zij weten alles van brandpreventie en weten ook hoe te handelen in geval van brand. Zij zijn degene die op professionele wijze te werk gaan om zo de gevolgen te beperken en iedereen zo veilig mogelijk van de situatie af te laten komen.